iXzelF

begeleidt mensen die hulpbehoevend zijn

Contact

Het bieden van beschermde 24/7 woonruimte en het begeleiden van,
door ketenpartners aangemelde cliënten!

Missie

 iXzelF werkt met een (SRH en methodiek Kok) dialogische visie! Op een respectvolle manier, het gesprek aangaan en naar elkaar luisteren zijn hierbij belangrijke elementen. Het statische (beschermd terrein) en het dynamische milieu. Uitgangspunt is een goed functionerend systeem waarin de cliënt, betrokken relaties en de begeleiders zoeken naar een juiste balans. Met dialogische visie bedoelen wij: een systematische begeleiding waarbij de keuzes die gemaakt worden primair aan het proces van het systeem zijn (lees: de relatie die cliënt heeft met anderen) en secundair aan de cliënt. Ervan uitgaande dat een goed systeem bijdraagt aan de voortdurende ontwikkeling van ons en onze doelgroep.

Meer weten?

Visie

 iXzelF begeleidt mensen met complexe zorgvragen en die hulpbehoevend zijn. Onze missie is de geselecteerde cliënten te begeleiden naar een nieuwe, verantwoorde deelname aan het maatschappelijk proces. Wij werken ‘vanuit de relatie’ met onze cliënten. Wij zijn geen justitie, we zijn iXzelF, een zorginstelling voor mensen door mensen. Maar we werken wel nauw samen met verschillende ketenpartners, waaronder justitie, Novadic-Kentron en GGZE en GGZ Breburg, Stichting Terugkeer en Herstel, Reinier van Arkel, Stichting I-am-One, KL-IK, Opvanghuis Berlicum.

Onze Doelgroep; Psychiatrie, SG-LVG, complexe zorgvragen (waaronder dubbele en triple diagnostiek) en verslaving.

Meer weten?

Benutten van mogelijkheden

Lees verder

Bewindvoering

Lees verder

Laatste nieuws van iXzelF

7 jarig jubileum Ilse Basten.

Al 7 jaar in dienst en gestart als begeleider, persoonlijk begeleider en coördinator van iXzelF. Van harte gefeliciteerd. Wij zijn blij met deze kanjer. Nu alweer 2 jaar als manager bij iXzelF

Lees verder

Podcast iXzelf

Bekijk hier de Podcast

Lees verder

Nieuwe locatie

Wij hebben een contract met gemeente Breda en omgeving. Wij hopen binnen een jaar een locatie daar te openen.

Lees verder

ARBO-Rie

Bij hebben sinds 2 maart de ARBO-Rie behaald.

Lees verder

ISO 9001:2015

Wij hebben sinds 21 mei 2021 de ISO 9001:2015 behaald.

Lees verder