Bewindvoering

iXzelF wil haar financiering voor haar cliënten en de geboden zorg veilig stellen. Wonen binnen iXzelF betekent dat bewindvoering (en PGB beheer) een voorwaarde  is. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Sterker nog, iXzelF wil de financiën van de bewoner niet eens weten. Dit om alles zuiver en transparant te houden.

Daarom werken wij als organisatie samen met bewindvoerders. Door jarenlang in het werkveld te staan, merken we in de huidige praktijk dat juist deze kwetsbare groep vaak open staat voor verleidingen waardoor financiële chaos kan ontstaan. De kosten voor bewind worden (na gelang draagkracht financiën meestal) betaald uit de aanvraag voor bijzondere bijstand.

De bewindvoerders waar wij veel mee samenwerken zijn:

Contact

Benutten van mogelijkheden

Lees verder

Bewindvoering

Lees verder