Benutten van mogelijkheden

De visie van iXzelF  is vooral gericht op het benutten van de mogelijkheden van de individuele bewoner. Ook beter bekend onder de SRH methodiek.

DE SRH METHODIEK
De waarde van het SRH is gelegen in de volgende punten:

  • De methodiek leidt de hulpverlener richting een vraaggestuurd aanbod, maar biedt ook andere ‘ingangen’ naar de cliënt indien er geen werkbare hulpvragen zijn.
  • Daarnaast kan de implementatie van het SRH aansluiten op de ‘huidige manier van werken’. Implementatie betekent vooral: de huidige werkwijze optimaliseren richting een vraag gestuurde zorg- en dienstverlening.


De methode van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) bestaat uit een aantal opeenvolgende fases. Iedere fase kent een aantal activiteiten:

  • Kennismaking en Oriëntatie; contact leggen en opbouwen van een samenwerkingsrelatie;
  • Onderzoeken en informatie verzamelen over de wensen, behoeften, ondersteuningsvragen, mogelijkheden en beperkingen, gewenste hulpbronnen;
  • Stellen van doelen;
  • Maken van een begeleidingsplan; waarin verwerkt worden wonen, gezondheid, werk/dagbesteding, vrije tijd en financiën door bewind.
  • Uitvoering van het plan;
  • Evaluatie en terugkoppeling.


Toepassingen SRH methodiek binnen iXzelF

• Op individueel cliëntniveau: systematisch en creatief een relatie met een cliënt opbouwen en deze relatie als proces kunnen hanteren; op systematische wijze onderzoeken van wensen, zorg- en begeleidingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt.
• Op omgevingsniveau: werken aan omgeving-/groepsgerichte doelen, verbeteren van samenwerking met en ondersteunen van het netwerk en het creëren of versterken van een netwerk.

Contact

Benutten van mogelijkheden

Lees verder

Bewindvoering

Lees verder